Ενημέρωση & Συχνές Ερωτήσεις - FAQs


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Από τη λειτουργία της πολυκατοικίας δημιουργούνται δαπάνες, οι οποίες βαρύνουν όλους τους ιδιοκτήτες αυτής. Οι δαπάνες και ο τρόπος κατανομής τους, ρυθμίζονται συνήθως από τον κανονισμό της πολυκατοικίας ή από τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, καθώς επίσης και από τη σχετική νομοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιοι νόμοι και διατάγματα με τα οποία καθορίζονται οι σχέσεις, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συνιδιοκτητών.
  • Ο Νόμος 3741/1929, το Νομοθετικό Διάταγμα 1024/1971, τα άρθρα 1002 & 1117 του Αστικού Κώδικα, περί οροφοκτησίας, οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας
  • Το Προεδρικό Διάταγμα 27-9/7-11-85 και ο Νόμος 1512/85, που καθορίζουν τους τρόπους κατανομής δαπανών σε κτίρια με κεντρική θέρμανση (ωρομέτρηση, θερμιδομέτρηση).

Όλοι οι συνιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να συνεισφέρουν στα κοινά βάρη. Ως κοινά βάρη θεωρούνται οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής των κοινών μερών της πολυκατοικίας, όπως δαπάνες καθαριότητας, ηλ. ρεύματος, φωτισμού κοινοχρήστων χώρων, προμήθειας πετρελαίου και θέρμανσης, ανελκυστήρα κ.α. Η κατανομή αυτών των δαπανών γίνεται με βάση τα ποσοστά συμμετοχής κάθε ιδιοκτησίας όπως αυτά προκύπτουν από την αξία κάθε διαμερίσματος, και καθορίζονται στον κανονισμό της πολυκατοικίας, έπειτα από κοινή συμφωνία των συνιδιοκτητών. Ειδικότερα για την κατανομή των δαπανών κεντρικής θέρμανσης, αυτή εξαρτάται από τις θερμικές απώλειες κάθε διαμερίσματος σε σχέση με τις θερμικές απώλειες της πολυκατοικίας ως σύνολο. Θερμικές απώλειες είναι αυτές που προέρχονται από τους εξωτερικούς τοίχους, από τα εξωτερικά ανοίγματα, από το δάπεδο και την οροφή. Η νομοθεσία έχει θέσει τρείς παραμέτρους για τον επιμερισμό των δαπανών θέρμανσης:
  • Τα άρθρα 4 και 5 του νόμου 3741/1929 και, το Π.Δ. 27-9/7-11-85 το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου 1512/11-1-85, βάσει των οποίων υπολογίζεται τουλάχιστον μία συγκεκριμένη συμμετοχή για κάθε ιδιοκτησία που είναι συνδεδεμένη με ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης, είτε κατοικείται, είτε όχι.

Επειδή ακριβώς όλη η παραπάνω διαδικασία, δηλαδή η κατανομή των δαπανών και η συμμετοχή κάθε συνιδιοκτησίας στα κοινά βάρη, δεν είναι κάτι απλό και απαιτεί μεγάλη υπευθυνότητα, συστάθηκαν εταιρίες που ως κύρια επαγγελματική δραστηριότητα είναι η κατανομή αυτών των δαπανών.

Σας προτείνουμε λοιπόν, για οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί και αφορά τα κοινά βάρη και τις κοινές δαπάνες της πολυκατοικίας σας, να ζητάτε τη γνώμη μας ή έστω τη γνώμη ενός ειδικού και επαγγελματία του χώρου, με τον οποίο οτιδήποτε συζητήσετε θα μπορείτε στη συνέχεια να το τεκμηριώσετε. Η γνώμη και η άποψη ενός “φίλου” ή “γνωστού”, χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις και αποδείξεις, αντί να λύσει το πρόβλημα, ίσως να το περιπλέξει ακόμη περισσότερο.
Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά, και να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί και αφορά κοινά βάρη και κοινές δαπάνες της πολυκατοικίας σας.


Τρόποι πληρωμής κοινοχρήστων 
(αφορά υφιστάμενους πελάτες της εταιρίας μας)

Για την σωστή λειτουργία της πολυκατοικίας σας παρακαλούμε να εξοφλείτε τις οφειλές σας, στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, στον εισπράκτορα που έρχεται στην πολυκατοικία σας, ή στο γραφείο μας στα Ν.Μουδανιά, οδός Αγ.Γεωργίου στο Εμπορικό Κέντρο ΕΑΣ.

Παράλληλα σας δίνεται η δυνατότητα να εξοφλήσετε τα κοινόχρηστά σας, καταθέτοντας το αντίστοιχο ποσό που αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής, σε κάποιον από τους παρακάτω λογαριασμούς τραπεζών.Θα πρέπει οπωσδήποτε στο καταθετήριο να δώσετε τον κωδικό της πολυκατοικίας και το ονοματεπώνυμο στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός των κοινοχρήστων σας,ώστε να είναι δυνατή η βεβαίωση της εξόφλησης.(Παράδειγμα-ΜΑ10/ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ).

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΡ.ΛΟΓ. 534 19 968
IBAN: GR58 0120 5340 0000 0005 3419 968 
BIC: EMPOGRAA
                                  (ΚΟΙΝΟΣ ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ Κ.-ΚΑΡΟΥΛΗΣ Κ.)ΕΘΝΙΚΗ
ΑΡ.ΛΟΓ. 421/769731-72
IBAN: GR52 0110 4210 0000 4217 6973 172
SWIFT: ETHNGRAA
(ΚΟΙΝΟΣ ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ Κ.-ΚΑΡΟΥΛΗΣ Κ.)


                                    ΑΡ.ΛΟΓ. 232 010 242 6533
ΙΒΑΝ: GR35 0430 3610 0023 2010 2426 533
BIC: ABGRGRAA
(ΚΟΙΝΟΣ ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ Κ.-ΚΑΡΟΥΛΗΣ Κ.)
EURO BANK
ΑΡ.ΛΟΓ. 0026.0377.00.0100421785
IBAN: GR5802603770000000100421785
SWIFT: EFGBGRAA
(ΚΟΙΝΟΣ ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ Κ.-ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ Α.)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...