Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Τέλος οι δικηγόροι από τα συμβόλαια ακινήτων


Φθηνότερες εκτιμάται ότι θα γίνουν στο εξής οι αγοραπωλησίες ακινήτων καθώς το πολυνομοσχέδιο, γνωστό και ως Μνημόνιο 3, προβλέπει την... απομάκρυνση των δικηγόρων από τα συμβόλαια που γίνονται. Συγκεκριμένα, στα συμβόλαια που αφορούν αγοραπωλησίες ακινήτων, καταργείται η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου για λογαριασμό του πωλητή. 


Για τον αγοραστή, η σύμπραξη δικηγόρου είναι απαραίτητη μόνο όταν το αντικείμενο αξίας του συμβολαίου αγοραπωλησίας, τροποποίησης εμπραγμάτων δικαιωμάτων κλπ. ξεπερνά τα 80.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκεται το ακίνητο. Στο συμβόλαιο θα επισυνάπτεται δήλωση του δικηγόρου για το νομικό καθεστώς της ιδιοκτησίας και των τίτλων ιδιοκτησίας.

Επίσης προβλέπεται ότι για συμβάσεις διανομής ή ανταλλαγής και για συμβάσεις από χαριστική αιτία (δωρεά, κλπ.) δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου για καμία από τις δύο συμβαλλόμενες πλευρές, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάρτισης του συμβολαίου. Ακόμα ορίζεται ότι από 1-1-2014 η παράσταση δικηγόρου θα είναι προαιρετική και για την πλευρά του αγοραστή, ανεξάρτητα από το ύψος του συμβολαίου.


Στους έμμισθους δικηγόρους προβλέπεται ότι η αμοιβή τους θα καθορίζεται μετά από ελεύθερη συμφωνία με τον εργοδότη-εντολέα.
Ακόμη, στα συμβολαιογραφικά έγγραφα για τη σύσταση ΑΕ (ανωνύμων εταιρειών) και ΕΠΕ (Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) καταργείται η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου.Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περιφέρειες των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών και Πειραιά, η παρουσία δικηγόρου είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που το τίμημα της σύμβασης έχει συμφωνηθεί άνω των 29.347 ευρώ. Στην υπόλοιπη επικράτεια στις περιπτώσεις που το τίμημα ξεπερνά τα 11.739 ευρώ.Η δικηγορική αμοιβή μέχρι τώρα υπολογίζεται με βάση το ύψος του τιμήματος της αγοραπωλησίας ως εξής:

Για τίμημα συμβολαίου ως €44.020: 1,0%
Για τίμημα συμβολαίου από €44.020 ως 1.407.351€:  0,5%
Για τίμημα συμβολαίου από €1.407.351 ως 2.934.702€: 0,4%


     
                       Έκδοση Κοινοχρήστων & Διαχείριση Κτιρίων και Οικισμών Εξοχικών Κατοικιών 
              Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες - Real Estate
                Ν.Μουδανιά - Πολύγυρος - Ν.Καλλικράτεια
          Τηλ/Fax. 23730.65555
           e-mail: info@metron-halkidiki.gr
          web: www.metron-halkidiki.gr
          blog: www.metronhalkidiki.blogspot.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...