Κατανομή & Έκδοση Κοινοχρήστων


Κατανομή κοινοχρήστων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τον κανονισμό της πολυκατοικίας ή την απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Έκδοση των κοινοχρήστων, η οποία περιλαμβάνει:

  • Συγκεντρωτική κατάσταση πολυκατοικίας με όλες τις κοινόχρηστες δαπάνες, τα χιλιοστά και το ποσό συμμετοχής κάθε ιδιοκτησίας ανά κατηγορία δαπάνης
  • Ειδοποίηση πληρωμής κοινοχρήστων για κάθε ιδιοκτησία στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα χιλιοστά συμμετοχής, οι συνολικές κοινόχρηστες δαπάνες της πολυκατοικίας ή του συγκροτήματος, και το ποσό συμμέτοχής της ιδιοκτησίας στις δαπάνες της πολυκατοικίας ή του συγκροτήματος
  • Εξοφλητική απόδειξη για κάθε  ιδιοκτησία, την οποία παραλαμβάνει ο συνιδιοκτήτης-ένοικος από τον διαχειριστή, κατά την εξόφληση των κοινοχρήστων.
Παροχή συμβουλών και διευκρινήσεων για οποιοδήποτε πρόβλημα της πολυκατοικίας ή του συγκροτήματος
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...