Οικονομική Διαχείριση Κτιρίων και Οικισμών Εξοχικών Κατοικιών

Η Metron αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη οικονομική διαχείριση πολυκατοικιών και συγκροτημάτων εξοχικών κατοικιών.


Με τη νέα μας υπηρεσία On Line διαχείριση κοινοχρήστων σας παρέχουμε εντελώς δωρεάν τη δυνατότητα: 

1. Εάν είστε διαχειριστής / διαχειριστική επιτροπή

Μπορείτε να καταχωρείτε τυχόν έξοδα για μια νέα έκδοση. Μπορείτε μα παρακολουθείτε όλα τα διαμερίσματα και να έχετε μια πλήρη εικόνα για το ποιος πληρώνει και ποιος όχι. Επιπλέον, μπορείτε να τυπώσετε προηγούμενες καταστάσεις δαπανών.

2. Εάν είστε ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής

Μπορείτε με την εισαγωγή σας στο On-Line σύστημα μας να εμφανίζετε όλες τις κινήσεις του διαμερίσματος σας. Θα εμφανίζεται εάν έχει πληρωθεί ένα ειδοποιητήριο πληρωμής κοινοχρήστων, πότε και που. Μπορείτε να δηλώσετε και τυχόν πληρωμή καθώς και το εάν θέλετε να ειδοποιήστε αυτόματα για κάθε νέα έκδοση κοινοχρήστων. Μπορείτε επίσης να βλέπετε αντίγραφα για όλα τα έξοδα - τιμολόγια καθώς και αποδείξεις πληρωμών.
Η Ολοκληρωμένη Οικονομική διαχείριση περιλαμβάνει:
  • Κατανομή κοινοχρήστων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τον κανονισμό της πολυκατοικίας ή την απόφαση της γενικής συνέλευσης
  • Έκδοση των κοινοχρήστων, η οποία περιλαμβάνει:
    1. Συγκεντρωτική κατάσταση πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών με όλες τις κοινόχρηστες δαπάνες, τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ιδιοκτησίας και το ποσό συμμετοχής κάθε ιδιοκτησίας ανά κατηγορία δαπάνης
    2. Ειδοποίηση πληρωμής κοινοχρήστων για κάθε ιδιοκτησία στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα χιλιοστά συμμετοχής, οι συνολικές κοινόχρηστες δαπάνες και το ποσό συμμέτοχής του ιδιοκτησίας στις δαπάνες της πολυκατοικίας ή του συγκροτήματος κατοικιών 
    3. Εξοφλητική απόδειξη για κάθε ιδιοκτησία, την οποία παραλαμβάνει ο συνιδιοκτήτης-ένοικος της ιδιοκτησίας, κατά την εξόφληση των κοινοχρήστων.
και εκτός των παραπάνω

1. Κατανομή και έκδοση λογαριασμών κοινόχρηστων δαπανών, όπως αναφέρονται παραπάνω
2. Αποστολή ειδοποιήσεων πληρωμής σε έντυπη μορφή και ενημέρωση των συνιδιοκτητών, σε οποιοδήποτε μέρος μόνιμης διαμονής και κατοικίας μας υποδείξει ο κάθε συνιδιοκτήτης  (στην Ελλάδα ή ακόμη και στο εξωτερικό) ή  ηλεκτρονικά με e-mail. Οι ειδοποιήσεις πληρωμής κοινοχρήστων που αφορούν αλλοδαπούς συνιδιοκτήτες, μεταφράζονται αυτόματα στα αγγλικά, για την διευκόλυνση των πελατών μας.
3. Είσπραξη του ποσού που αφορά κάθε συνιδιοκτησία είτε με επίσκεψη στον χώρο της πολυκατοικίας / συγκροτήματος από συνεργάτη της εταιρίας μας, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή σε οποιοδήποτε από τα γραφεία μας (Ν.Μουδανιά, Ν.Καλλικράτεια)
4. Εξόφληση των κοινόχρηστων δαπανών και οφειλών της πολυκατοικίας/ συγκροτήματος σε προμηθευτές (ΔΕΗ, ύδρευση, πετρέλαιο, βόθρος, κηπουρός, εργόσημα, αναλώσιμα, κά.), στην οποία υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται επίσης και όλη διαδικασία έκδοσης εργοσήμου, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, σε κάποιες περιπτώσεις
5. Παραλαβή όλων των λογαριασμών κοινόχρηστων δαπανών  της πολυκατοικίας / συγκροτήματος στη διεύθυνση της εταιρίας (ΔΕΗ, ύδρευση, πετρέλαιο, βόθρος, κηπουρός, κά.)
6. Τήρηση αρχείου με αποδείξεις, προσφορές εργασιών κ.ά., με παραστατικά σε έντυπη μορφή αλλά και ηλεκτρονική (ψηφιοποίηση παραστατικών)
7. Γραμματειακή υποστήριξη (call-center) καθημερινά 12 ώρες/24ωρο, από τις 9:00 έως τις 21:00, για προβλήματα, παράπονα, διευκρινίσεις, βλάβες κ.ά.
8.  Τακτική επικοινωνία (μέσω τηλεφώνου, sms και e-mail) με τους συνιδιοκτήτες για την εξόφληση εκκρεμών λογαριασμών, και τήρηση ιστορικού επικοινωνίας.
9. Ενημέρωση της διαχειριστικής επιτροπής για την οικονομική κατάσταση της πολυκατοικίας / συγκροτήματος (ισολογισμός, υπόλοιπα οφειλετών,  επικοινωνία συνιδιοκτητών, απλήρωτες δαπάνες)
10. Δωρεάν χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας on-line διαχείρισης κοινοχρήστων, με δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου από τον κάθε συνιδιοκτήτη, της καρτέλας του διαμερίσματος / ιδιοκτησίας του, μέσω διαδικτύου-internet (χρεώσεις, πληρωμές, αντίγραφα παραστατικών δαπανών. κ.α.)
11. Δωρεάν χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας on-line διαχείρισης κοινοχρήστων, με δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου από την Διαχειριστική Επιτροπή, της καρτέλας του διαμερίσματος / ιδιοκτησίας του κάθε συνιδιοκτήτη, μέσω διαδικτύου-internet (χρεώσεις, πληρωμές, αντίγραφα παραστατικών δαπανών. κ.α.)
12. Ενημέρωση όλων των συνιδιοκτητών για την ημερομηνία διεξαγωγής της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας / οικισμού, τηλεφωνικά, με sms ή e-mail.
13. Παρουσία εκπροσώπου της εταιρίας μας στις Γενικές Συνελεύσεις και τήρηση πρακτικών
14. Υπενθύμιση στη διαχειριστική επιτροπή για τις αποφάσεις της Γενικής  Συνέλευσης, σε περίπτωση που έχουν αμελήσει να ολοκληρώσουν αυτά που αποφασίστηκαν. Συνεργασία μαζί τους για την διεκπεραίωση των αποφάσεων.
15. Παροχή συμβουλών και διευκρινήσεων για οποιοδήποτε πρόβλημα της πολυκατοικίας / συγκροτήματος
16. Δωρεάν διάγνωση ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών κ.ά. βλαβών από εξειδικευμένους επαγγελματίες συνεργάτες της εταιρίας. Ενημέρωση της Διαχειριστικής Επιτροπής για τη βλάβη, συλλογή προσφορών και επικοινωνία για ανάθεση εργασιών έπειτα από εντολή της Διαχειριστικής Επιτροπής
17. Προμήθεια πετρελαίου κατά τους χειμερινούς μήνες (τακτική παρακολούθηση της στάθμης της δεξαμενής, έγκαιρη προμήθεια πετρελαίου, επίβλεψη-έλεγχος κατά την παραλαβή του, καταγραφή ωρών/θερμίδων κάθε διαμερίσματος
18. Διαμεσολάβηση για τη συντήρηση καυστήρα, ρύθμιση της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης και έκδοση επίσημου φύλλου συντήρησης από αδειούχο συντηρητή
19. Διαμεσολάβηση για την έκδοση ή ανανέωση άδειας ή την πιστοποίηση του ανελκυστήρα της  πολυκατοικίας ή του συγκροτήματος
20. Νομική υποστήριξη και ενημέρωση αλλαγών στον νομικό πλαίσιο όσον αφορά το χώρο των κοινοχρήστων.
21. Δυνατότητα επίσκεψης συνεργάτη της εταιρίας μας στην πολυκατοικία / συγκρότημα σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη,  έπειτα από υπόδειξη της Διαχειριστικής Επιτροπής


Σημείωση: σε περίπτωση απόφασης για την συνεργασία με την επιχείρησή μας, είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας της πολυκατοικίας ή του συγκροτήματος

Πριν από οποιαδήποτε απόφασή σας, θα προτείναμε και θα προτιμούσαμε, να γίνει μία επί τόπου παρουσίαση όλων των παραπάνω, σε δικό μας χώρο ή σε χώρο της επιλογής σας,  προκειμένου να επιλυθούν τυχόν απορίες που θα έχει κάθε συνιδιοκτήτης.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...