Τρόποι πληρωμής κοινοχρήστων

Τρόποι Πληρωμής

Για την σωστή λειτουργία της πολυκατοικίας ή του οικισμού σας παρακαλούμε να εξοφλείτε τις οφειλές σας, στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, στον εισπράκτορα που έρχεται στην πολυκατοικία ή στον οικισμό σας, ή στο γραφείο μας στα Ν. Μουδανιά, οδός Δημ. Τζαβούρα 9 (πλησίον ΟΤΕ).

Παράλληλα σας δίνεται η δυνατότητα να εξοφλήσετε τα κοινόχρηστά σας, καταθέτοντας το αντίστοιχο ποσό που αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής, σε κάποιον από τους παρακάτω λογαριασμούς τραπεζών. 

Θα πρέπει οπωσδήποτε στο καταθετήριο να δώσετε τον κωδικό της πολυκατοικίας και το ονοματεπώνυμο στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός των κοινοχρήστων σας, ώστε να είναι δυνατή η βεβαίωση της εξόφλησης.(Παράδειγμα-ΜΑ10/ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ).
       

ΑΡ.ΛΟΓ. 421/531121-74
IBAN: GR61 0110 4210 0000 421 531 121 74
SWIFT: ETHNGRAA
(ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ Α.)
ΑΡ.ΛΟΓ. 525 906 355 1254
ΙΒΑΝ: GR 96 0172 2590 00 525 906 355 1254
BIC: PIRBGRAA
(ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ Α.)ΑΡ.ΛΟΓ. 0026 0377 0702 0037 9790
IBAN: GR88 0260 3770 0000 7020 0379 790
SWIFT: EFGBGRAA
(ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ Α.)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...